Nastny Poprzedni Spis Trei

2. Problemy podczas kompilacji

2.1 Nie mogê skompilowaæ iptables-1.1.1 z jądrem >= 2.4.0-test4

To znany problem. Mechanizm wykrywania które łaty zastosowaæ jest zepsuty. Spróbuj "make build" zamiast "make".

Lepsze rozwiązanie: zaktualizuj do iptables-1.1.2 lub późniejszych.

2.2 Nie mogê skompilowaæ iptables 1.1.0 z ostatnimi jądrami (>= 2.3.99-pre8)

Wewnêtrzne struktury w iptables zmieniły siê. Uaktualnij iptables do >= 1.1.1

2.3 Niektóre łaty patch-o-matic z iptables-1.2.1a nie działają z jądrem >= 2.4.4

Proszê użyj iptables-1.2.2 lub netfilter CVS.

2.4 ipt_BALANCE, ip_nat_ftp, ip_nat_irc, ipt_SAME, ipt_NETMAP nie kompilują siê

Najprawdopodobniej doświadczasz problemów z funkcją zwaną ip_nat_setup_info.

Jeśli używasz iptables <= 1.2.2, MUSISZ zastosowaæ łaty 'dropped-table' i 'ftp-fixes'.

Jeśli używasz iptables > 1.2.2 lub świeży CVS, proszê nie stosuj `dropped-table', gdyż jest niekompatybilny z BALANCE, NETMAP, irc-nat, SAME i talk-nat.

2.5 Mam problemy z jądrem z łatami Alana Coxa 2.4.x-acXX

Główny zespół netfiltra opiera rozwój na jądrach Linusa, wiêc serii -ac używaj na własne ryzyko.

2.6 ERROR: Invalid option KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4.19

Założê siê, że usiłujesz uruchomiæ coś podobnego do :

# ./runme pending KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4.19

Ale bash/sh nie jest jak make a zmienna nie moze byc podana jako parametr. Musisz ustawic zmienna przed uruchomieniem skryptu runme :

# KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.4.19 ./runme pending


Nastny Poprzedni Spis Trei